Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka

Vitajte na stránkach obstaraj.sk 

AKTUALITA - Zmena zákona o verejnom obstarávaní zákonom č. 315/2016 Z.z (účinnosť od 1.2.2017) - nájdete TU

AKTUALITA - Zákon č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora najdete, TU

 

AKTUALITA - Rozsudok Súdneho dvora Európskej Únie zo dňa 7.9.2016, vec C-549/14 TU

AKTUALITA - ZNENIE ROZSUDKU ESD ZO DŇA 7.4.2016, VEC C-324/14 TU

AKTUALITA - AKTUÁLNY ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ s účinnosťou od 18.4.2016 TU

AKTUALITA - SLUŽBY PRE (VEREJNÝCH) OBSTARÁVATEĽOV A PODNIKATEĽOV (prehľad služieb)

alt Žiadosť o metodické usmernenie
alt Právne poradenstvo pri uzatváraní dodatkov
alt Právne poradenstvo pri výkone kontroly

 

Stránka je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o proces verejného obstarávania či už na strane obstarávateľov (§7,§8,§9), uchádzačov, záujemcov, odbornú i laickú verejnosť.

Cieľom údajov, ktoré nájdete na tejto stránke je poskytnúť nestranné a odborné pohľady na priebeh realizovaných verejných obstarávaní. Zjednodušiť vyhľadávanie a prístup k rozhodnutiam Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj k jeho metodickým usmerneniam a výsledkom kontroly.

Služby portálu sú nastavene prehľadne a prakticky aby čo najviac zjednodušili prístup k údajom ohľadne verejného obstarávania.
Rozsah služieb stránky sa priebežne aktualizuje a zohľadňuje požiadavky užívateľov.

Radi privítame Vaše požiadavky, postrehy a podnety.

Registrujte sa a získajte bezplatný DEMO účet.


Tím obstaraj.sk

 

Aktuálny stav databázy: 

2 766 Rozhodnutí o námietkach
4 023 Metodických usmernení
   515 Výsledkov kontroly 
     38 Rozhodnutí Rady  

Zdroj údajov dokumentov: Úrad pre verejné obstarávanie.